Ženili roditelji Pericu.
Pred venčanje pita on tatu:
- Tata, šta treba da radim kad se oženim?
Tata mu odgovori:
- Sve što radi žena - radi i ti isto.
Prve bračne noći Perica uđe u sobu.
Žena gleda njega, a on gleda nju.
Žena se svuče i on se svuče, žena legne u krevet i on legne u krevet, žena digne noge i on digne noge...

Zbuni se Perica i upita ženu:
- A šta sad?
Žena odgovori:
- E, sad čekamo nekoga da nas jebe.
0
+ -
Vreme postavljanja: 2014-02-23 16:53:01
Prati nas na Facebook-u ili Twitter-u
SLEDEĆI VIC >>