Dovela baka svoju trojicu unuka, te ih upita šta studiraju. Reče prvi:
- Medicinu, bako.
- A čedo bakino, on će mene liječiti kad budem bolesna. A šta ti studiraš?
- Građevinu, bako.  
- A, duša bakina, on će meni kuću praviti. A šta ti studiraš?
- Likovnu umjetnost!
- Šta?
- Likovnu umjetnost!
- A za baku te boli kurac, jel?
0
+ -
Vreme postavljanja: 2013-08-13 20:22:32
Prati nas na Facebook-u ili Twitter-u
SLEDEĆI VIC >>