Kad na testu čekaš da profa kaže: ko je završio, može da ide
 Kad na testu čekaš da profa kaže: ko je završio, može da ide
132
+ -
Vreme postavljanja: 2013-10-08 01:43:05
SLEDEĆA REAKCIJA >>