Da li bi ste pre pojeli
Jagnje
ili
Prase
40%
865 glasanja
Jagnje
60%
1280 glasanja
Prase
2145x je odgovoreno na ovo pitanje
SLEDEĆE PITANjE >>