Da li bi ste pre pojeli
Jagnje
ili
Prase
40%
866 glasanja
Jagnje
60%
1284 glasanja
Prase
2150x je odgovoreno na ovo pitanje
SLEDEĆE PITANjE >>