Da li bi ste vise voleli
Da je beskonacno more
ili
Da je beskonacno kopno
35%
575 glasanja
Da je beskonacno more
65%
1030 glasanja
Da je beskonacno kopno
1605x je odgovoreno na ovo pitanje
SLEDEĆE PITANjE >>