Da li biste prije pojeli macku ili psa?
Macku
ili
Psa
60%
1315 glasanja
Macku
40%
875 glasanja
Psa
2190x je odgovoreno na ovo pitanje
SLEDEĆE PITANjE >>