Da li biste prije pojeli macku ili psa?
Macku
ili
Psa
60%
1320 glasanja
Macku
40%
875 glasanja
Psa
2195x je odgovoreno na ovo pitanje
SLEDEĆE PITANjE >>