Dali bi umro umro
Polako
ili
Brzo
35%
56 glasanja
Polako
65%
103 glasanja
Brzo
159x je odgovoreno na ovo pitanje
SLEDEĆE PITANjE >>