Da li bi radije
Umrli od toplote
ili
Umrli od hladnoce
44%
126 glasanja
Umrli od toplote
56%
157 glasanja
Umrli od hladnoce
283x je odgovoreno na ovo pitanje
SLEDEĆE PITANjE >>