Da li biste pre
Navijali za Ronalda
ili
Bili ubijeni
84%
4011 glasanja
Navijali za Ronalda
16%
728 glasanja
Bili ubijeni
4739x je odgovoreno na ovo pitanje
SLEDEĆE PITANjE >>