Da li biste pre
Navijali za Ronalda
ili
Bili ubijeni
84%
3957 glasanja
Navijali za Ronalda
16%
720 glasanja
Bili ubijeni
4677x je odgovoreno na ovo pitanje
SLEDEĆE PITANjE >>