Da li biste pre
Navijali za Ronalda
ili
Bili ubijeni
84%
4010 glasanja
Navijali za Ronalda
16%
727 glasanja
Bili ubijeni
4737x je odgovoreno na ovo pitanje
SLEDEĆE PITANjE >>