Da li biste pre
Navijali za Ronalda
ili
Bili ubijeni
84%
3982 glasanja
Navijali za Ronalda
16%
721 glasanja
Bili ubijeni
4703x je odgovoreno na ovo pitanje
SLEDEĆE PITANjE >>