Da li biste pre
Navijali za Ronalda
ili
Bili ubijeni
84%
4001 glasanja
Navijali za Ronalda
16%
723 glasanja
Bili ubijeni
4724x je odgovoreno na ovo pitanje
SLEDEĆE PITANjE >>