Da li biste pre
Navijali za Ronalda
ili
Bili ubijeni
84%
3770 glasanja
Navijali za Ronalda
16%
707 glasanja
Bili ubijeni
4477x je odgovoreno na ovo pitanje
SLEDEĆE PITANjE >>