Da li biste pre
Da imate puno vremena ali da nemate slobodu
ili
Da imate slobodu a da nemate vremena
25%
1017 glasanja
Da imate puno vremena ali da nemate slobodu
75%
2977 glasanja
Da imate slobodu a da nemate vremena
3994x je odgovoreno na ovo pitanje
SLEDEĆE PITANjE >>