Da li biste pre
Da imate puno vremena ali da nemate slobodu
ili
Da imate slobodu a da nemate vremena
25%
956 glasanja
Da imate puno vremena ali da nemate slobodu
75%
2765 glasanja
Da imate slobodu a da nemate vremena
3721x je odgovoreno na ovo pitanje
SLEDEĆE PITANjE >>