Da li biste pre
Da imate puno vremena ali da nemate slobodu
ili
Da imate slobodu a da nemate vremena
25%
1013 glasanja
Da imate puno vremena ali da nemate slobodu
75%
2961 glasanja
Da imate slobodu a da nemate vremena
3974x je odgovoreno na ovo pitanje
SLEDEĆE PITANjE >>