Da li biste pre
Izabrali da ne možete da stojite
ili
Da ne možete da ležite
39%
1195 glasanja
Izabrali da ne možete da stojite
61%
1855 glasanja
Da ne možete da ležite
3050x je odgovoreno na ovo pitanje
SLEDEĆE PITANjE >>