Da li biste pre
Izabrali da ne možete da stojite
ili
Da ne možete da ležite
39%
1193 glasanja
Izabrali da ne možete da stojite
61%
1851 glasanja
Da ne možete da ležite
3044x je odgovoreno na ovo pitanje
SLEDEĆE PITANjE >>