Da li biste radije
Imali ponija
ili
Pravog konja
31%
1051 glasanja
Imali ponija
69%
2262 glasanja
Pravog konja
3313x je odgovoreno na ovo pitanje
SLEDEĆE PITANjE >>