Da li biste radije
Imali ponija
ili
Pravog konja
31%
1055 glasanja
Imali ponija
69%
2264 glasanja
Pravog konja
3319x je odgovoreno na ovo pitanje
SLEDEĆE PITANjE >>