Da li biste radije
Imali ponija
ili
Pravog konja
31%
1046 glasanja
Imali ponija
69%
2254 glasanja
Pravog konja
3300x je odgovoreno na ovo pitanje
SLEDEĆE PITANjE >>