Bio crnac u bjlelom komsiluku
ili
Ili bio bjelac u crnom komsiluku
49%
72 glasanja
Bio crnac u bjlelom komsiluku
51%
74 glasanja
Ili bio bjelac u crnom komsiluku
146x je odgovoreno na ovo pitanje

Umrli od toplote
ili
Umrli od hladnoce
38%
58 glasanja
Umrli od toplote
62%
93 glasanja
Umrli od hladnoce
151x je odgovoreno na ovo pitanje

Imao misicave noge
ili
Imao misicave ruke
19%
30 glasanja
Imao misicave noge
81%
124 glasanja
Imao misicave ruke
154x je odgovoreno na ovo pitanje

Facebook
ili
Youtube
67%
82 glasanja
Facebook
33%
40 glasanja
Youtube
122x je odgovoreno na ovo pitanje